Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn vững mạnh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ Nhân dân. Đồng thời khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính; kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Cải cách hành chính (từ ngày 01/3/2022 đến 19/5/2022) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên toàn huyện.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.489
  Online: 45