• Thông báo mời thầu

  12:24 24/09/2022

  Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình Nhà làm việc cơ quan Khối Dân huyện Thạch Hà
 • Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng...

  16:57 16/09/2022

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
 • Thông báo mời thầu

  16:12 31/08/2022

  Gói thầu 01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.
 • Thông báo mời thầu

  11:00 20/08/2022

  Gói thầu 01.XL: Xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC thuộc Tiểu dự án theo hồ sơ thiết kế...
 • Thông báo khởi công

  16:35 12/08/2022

  Khởi công xây dựng công trình: Nhà làm việc 2 tầng Trạm Y tế xã Lưu Vĩnh Sơn
 • Thông báo mời thầu

  17:08 25/07/2022

  Gói thầu: 02.GS: Tư vấn giám sát thi công
 • Thông báo mời thầu

  17:02 25/07/2022

  Gói thầu 01.XL: Nâng cấp, mở rộng đường nối Quộc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ...
 • Thông báo khởi công

  16:42 18/07/2022

  Khởi công xây dựng công trình: Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Việt Tiến
 • Thông báo mời thầu

  17:14 13/07/2022

  Gói thầu 03. TVKTĐL: Tư vấn kiểm toán độc lập
 • Thông báo khởi công

  10:54 11/07/2022

  Thi công xây dựng gói thầu 01.XL: Đường giao thông thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc

Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.673.735
Online: 63