Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC và đề nghị của Đoàn thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn năm 2021; ngày 25/11/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 15023/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn năm 2021. (Có kết quả kèm theo)

    Căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế về Cải cách hành chính đã được Hội đồng thẩm định chỉ ra trong năm 2021; đẩy mạnh thực hiện Cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của đơn vị những năm tiếp theo.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.789
  Online: 53