Chiều 11/4, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Lâm Hương đã có cuộc làm việc với chi ủy, ban cán sự thôn Yên Trung để rà soát, đánh giá tiến độ và bàn các giải pháp hoàn thành các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ trì cuộc làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe cán bộ thôn Yên Trung báo cáo nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn; các tồn tại và đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện và thống nhất các giải pháp nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Theo đánh giá chung, đến thời điểm này chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thôn đang được triển khai đồng bộ, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đầu năm đến nay, thôn đã tổ chức nhiều đợt ra quân, huy động hàng ngàn ngày công và máy móc các loại, triển khai nâng cấp, mở rộng đường giao thông, xây dựng rãnh thoát nước, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ…

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: nhiều tiêu chí đòi hỏi nhu cầu về nguồn vốn lớn, việc huy động vốn đóng góp của nhân dân còn thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt, số vườn hộ chưa chỉnh trang còn nhiều, tỷ lệ hàng rào xanh, lề đường, mương thoát nước chưa đảm bảo…

Sau khi nghe thôn Yên Trung báo cáo tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cũng như liên đoàn cán bộ thôn đã thảo luận đóng góp các ý kiến nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Trong đó tập trung vào một số nội dung, lĩnh vực như: việc hoàn thiện hồ sơ, văn bản, số liệu; giải pháp và lộ trình thực hiện từng hạng mục cụ thể; rà soát và có kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt như vườn hộ, thông tin truyền thông, môi trường, công trình chăn nuôi, y tế và nâng chất các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.196.782
Online: 59