Để đảm bảo hoàn thành các nội dung, tiêu chí đúng theo quy định và thời gian, kế hoạch, sáng ngày 11/3 các đồng chí Nguyễn Văn Khoa CT UBND huyện và Nguyễn Văn Sáu PCT UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM tại các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Khối lượng công việc để đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu còn nhiều, trong khi đó ở một số xã điểm việc huy động nội lực sức dân tham gia xây dựng NTM chưa đồng đều tại các thôn, phong trào ngày về cơ sở xây dựng NTM vào thứ 4 và thứ 7 có phần chững lại.

Qua kiểm tra tại các xã Thạch Kênh, Việt Tiến, Ngọc Sơn, các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ rõ, các xã điểm cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào ngày thứ 4 về cơ sở chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ và ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng NTM, huy động nội lực sức dân để hoàn thành các tiêu chí trên cơ sở xây dựng rõ khung kế hoạch, cụ thể từng đầu việc tại từng thôn, nhất là tại các xã đang trong chặng nước rút; Tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong xây dựng NTM, biến phong trào trở thành cao trào, đồng đều ở các khu dân cư, nhất là trong xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, KDC xanh thông minh…

Thôn Hương Giang xã Việt Tiến ra quân xây dựng mương thoát nước KDC với chiều dài 100m

Lãnh đạo huyện động viên nhân dân ra quân xây dựng NTM tại các khu dân cư

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Ngọc Sơn 

Hội LHPN huyện Thạch Hà huy động sự vào cuộc của chị em phụ nữ trên địa bàn xã Ngọc Sơn ra quân chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu 

Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện,các phòng ngành phụ trách các xã điểm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sâu sát bám nắm, chỉ đạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí…

Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu ở xã Nam Điền

Trungtaam VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.518
  Online: 14