Với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, thời gian này, cán bộ và nhân dân xã Thạch Thắng đang tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững.

Năm 2017, xã Thạch Thắng đạt chuẩn xã nông thôn mới. Kể từ đó, người dân các thôn trong xã đã ý thức được những giá trị, lợi ích thiết thực của Chương trình MTQG này. Đây cũng là động lực và khởi đầu để cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu mới cho hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, xã Thạch Thắng đã khơi dậy được tinh thần tự giác, tự nguyện của nhân dân, để họ tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ cán bộ đến người dân, từ các bậc cao tuổi cho đến thanh niên đều đồng nhất một ý chí, quyết tâm và tham gia tích cực vào từng phần việc cụ thể. 

Với mục tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm nay, thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch, lộ trình.

Từ đầu năm đến nay, toàn thôn đã đổ bê tông gần 300m đường nội thôn, hơn 200m đường nội đồng, 150m kênh, gần 800m mương thoát nước, 560m lề đường,... Nhờ đó mà diện mạo khu dân cư đang thay đổi, người dân lại càng hăng hái hơn trong phong trào xây dựng khu dân cư mẫu.

Rõ nhất là ý thức của từng gia đình, người dân về việc chỉnh trang, cải tạo vườn hộ, vệ sinh môi trường,…Hiện nay, thôn Nam Thắng đang tiếp tục huy động bà con nhân dân làm hàng rào xanh, đổ bê tông các tuyến đường nội thôn và chỉnh trang nhà văn hóa,… phấn đầu hoàn tất những tiêu chí còn lại.

Cấp ủy chính quyền xã Thạch Thắng luôn xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời xác định Nhân dân là chủ thể của Chương trình. Ngay từ đầu năm, xã đã tập trung rà soát, lập kế hoạch chí tiết, phân công, phân nhiệm rõ ràng nhằm huy động tối đa sức mạnh nhân dân cho phong trào.

Việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, huy động Nhân dân đóng góp, các khoản chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi đều thông qua các cuộc họp của xã, thôn, nhân dân được trực tiếp nghe, đóng góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện.

Tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch từ Xã đến thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tạo đồng thuận cao trong bà con nhân dân.

Hiện nay xã Thạch Thắng còn một số tiêu chí khó như Môi trường, Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn đang được xã tập trung tháo gỡ, thực hiện.

Trong 3 tháng đầu năm, toàn xã đã huy động 27 cuộc ra quân với hơn 12.000 lượt người tham gia. Kết quả đã làm được trên 900m đường giao thông nông thôn, hơn1,3km rãnh thoát nước, xây gần 1km rãnh trồng hoa, trồng bổ sung 1,5km hàng rào xanh, trồng mới 550 cây bóng mát, cắt tỉa chỉnh trang 2,5km hàng rào xanh, chỉnh trang nhà văn hóa thôn Nam Thắng, khu vui chơi người già trẻ em thôn Trung Phú.

Ông Trần Bá Từ - Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà cho biết thêm: "Để vận động Nhân dân cải tạo vườn, chỉnh trang nhà ở, công trình phụ, phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình kinh tế, vườn mẫu thì cán bộ phải làm trước. Đồng thời vừa giúp dân, vừa tạo sự gần gũi, chia sẻ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động từng bước thay đổi nhận thức của Nhân dân. Nhờ vậy, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả."

Xây dựng nông thôn mới được xác định là một quá trình chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đích đến của xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” kết quả.

Để tiến gần hơn với đích đến ấy, xã Thạch Thắng, đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

 

 

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.550
  Online: 7