Trong 3 tháng đầu năm 2023, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thạch Hà đạt kết quả khá.

 

Toàn huyện đã hoàn thành đổ mở rộng lề đường gần 6km; lắp đặt hơn 4km đường điện; phá bỏ trên 700km hàng rào cứng, hàng rào tạp; hiến hơn 3.000m2 đất; xây dựng gần 4km hàng rào thoáng, gần 13km hàng rào xanh; trồng gần 43km hàng rào xanh; lắp đặt gần 275 bể bioga, hơn 100 mô hình xử lý nước thải, hơn 100 hố xử lý rác thải; ...

Xã Tân Lâm Hương ra quân đổ mở rộng lề đường

Thực hiện chương trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng toàn huyện đã xây dựng được gần 2 km đường giao thông nông thôn, hơn 1 km kênh mương nội đồng. Đồng thời lựa chọn ý tưởng sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

Thạch Thắng ra quân xây kênh mương nội đồng

Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện cũng đã chỉ đạo 4 xã: Thạch Trị, Thạch Hội, Thạch Kênh, Việt Tiến và xã Ngọc Sơn tập trung hoàn thiện các nội dung tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ những kết quả đó, huyện Thạch Hà đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào, phát động ra quân thi đua giữa các địa phương, đơn vị nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thơn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu một cách hiệu quả.

 

 

 

 

 

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.764
  Online: 44