Hôi đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện vừa yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn thông tin đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ nộp về Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 25/9/2022.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.411
  Online: 38