Ngày 15/6/2022 UBND huyện Thạch Hà có tờ trình số 1049/TTr-UBND đề nghị Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm tỉnh xét công nhận 15 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo năm 2022

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.985
  Online: 66