Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cơ sở đề nghị phòng Giáo dục - Đào tạo huyện thông tin đến các đơn vị trường học thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2022

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.504
  Online: 56