Ngày 09/9/2022 Chủ tịch UBND huyện ký ban hành QĐ số 765/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở với 27 thành viên.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.856
  Online: 49