Ngày 03/6/2022, UBND huyện ban hành quyết định số 409/QĐ-UBND công nhận sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục năm 2021 - 2022 trong đó công nhận 338 đề tài sáng kiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.943
  Online: 55