UBND huyện công nhận 79 sáng kiến cho các cá nhân (có danh sách kèm theo) đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2021

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.488
  Online: 59