Chiều 30/6, UBND huyện tổ chức cuộc họp soát xét tiến độ thực hiện khắc phục tồn tại hạn chế năm 2021 và kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022. Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa chủ trì cuộc họp.
Xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ về: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, ứng dụng CNTT, áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị...
6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC đạt kết quả tốt trên nhiều nội dung, như:
Công tác tuyên truyền về CCHC được triển khai dưới nhiều hình thức, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và Nhân dân;
Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được quan tâm, chất lượng văn bản ngày càng cao;
Thực hiện việc niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng lên. 6 tháng đã tiếp nhận 21.004 hồ sơ, đã giải quyết 20.297 hồ sơ, 100% giải quyết đúng và trước hạn;
Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được thực hiện đúng quy định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu QLNN trên các lĩnh vực; công tác cán bộ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương được triển khai đúng quy trình, quy định, hợp lý;
Thể chế, hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm, triển khai gồm: mạng truyền, các hệ thống nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ nội bộ, phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển đô thị thông minh…
Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và đưa ra các giải pháp để khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong yêu cầu nhiệm vụ CCHC năm 2022.
Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa ghi nhận những nỗ lực và kết quả của các đơn vị trên lĩnh vực CCHC. Lưu ý đối với các đơn vị, hiện nay khó khăn nhất vẫn là vấn đề nhân lực ở trung tâm hành chính công, việc thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị, công tác giải ngân và việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Để khắc phục tồn tại năm 2021, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022 và thực hiện mục tiêu chung của CCHC là rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, thời gian tới, đề nghị các phòng ngành tập trung thực hiện các nội dung CCHC trên lĩnh vực mình quản lý đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ tiêu để kịp thời có sự chỉ đạo, thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.822.991
  Online: 5