Lấy ý kiến rà soát đề xuất điều chỉnh Dự án Cửa hàng xăng dầu Đại Hồng tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà của CTCP Xây dựng Đại Hồng

                                                                                                

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 206/TB-UBND ngày 14/6/2022 về kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02/06/2022 về việc rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và tham mưu phương án xử lý đối với Dự án Cửa hàng xăng dầu Đại Hồng tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà của CTCP Xây dựng Đại Hồng sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo thẩm định số 285/BC-SKHĐT ngày 15/8/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có tên trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, cho ý kiến về nguyên nhân chậm tiến độ của Dự án, đánh giá các nội dung, nêu rõ quan điểm thống nhất hay không thống nhất với kiến nghị, đề xuất trong Báo cáo thẩm định số 285/BC-SKHĐT ngày 15/8/2022 để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản cho ý kiến đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 7/10/2022

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

      Đề nghị UBND huyện Thạch Hà căn cứ các nội dung trên chỉnh sửa hồ sơ phù hợp./.   

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.980
  Online: 65