Lấy ý kiến về Dự thảo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Văn bản số 989/UBND-XD1 ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh và Văn bản số 607/BXD-QLN ngày 01/3/2022 của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng trước ngày 20/3/2022, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 (có tài liệu gửi kèm). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/3/2022.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.816.634
Online: 56