UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư “Trang trại kinh tế tổng hợp” tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà của Công ty TNHH MTV Dưỡng Tâm

Ngày 24/5/2022  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được hồ sơ đề xuất dự án đầu tư  “Trang trại kinh tế tổng hợp” tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà của Công ty TNHH MTV Dưỡng Tâm (Nhà đầu tư );

 Để có cơ sở xem xét, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành, địa phương có tên trên thẩm định các nội dung của hồ sơ đề xuất dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý Nhà nước của ngành, địa phương mình (có hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư gửi kèm theo văn bản này trên Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử  http://hscvskhdt.hatinh.gov.vn).

 

Riêng UBND huyện Thạch Hà thẩm định cụ thể các nội dung sau:

 1. Sự phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện; Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Việt Tiến v.v..
 2. Nguồn gốc đất đai & hiện trạng sử dụng đất của khu đất đề xuất đầu tư dự án;
 3. Khả năng về quỹ đất của xã Việt Tiến có đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của Nhà đầu tư hay không;
 4. Tình trạng sử dụng đất của Nhà đầu tư trên địa bàn huyện, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (nếu có);
 5. Xem xét về năng lực tài chính của Nhà đầu tư để thực hiện dự án này;
 6. Tác động môi trường của dự án;
 7. Hiệu quả kinh tế - xã hội;
 8. Các nội dung khác (nếu có);
 9. Quan điểm của huyện về đầu tư dự án này ?
 10. Đề xuất, kiến nghị.

Văn bản thẩm định của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày  15 /6/2022.  Nếu quá thời hạn trên, các đơn vị không có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư thì xem như đã đồng ý với nội dung hồ sơ đề xuất đầu tư dự án của Nhà đầu tư .

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.342
  Online: 52