Lấy ý kiến về dự án “Trang trại nông nghiệp tổng hợp tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà” của HTX Thương Mại Dịch vụ Sông Quê

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án “Trang trại nông nghiệp tổng hợp tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà” của Hợp tác xã Thương Mại Dịch vụ Sông Quê (Nhà đầu tư). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các Văn bản số 2934/SKHĐT-DNĐT ngày 29/10/2021, số 453/SKHĐT-DNĐT ngày 02/3/2021, số 618/SKHĐT-DNĐT ngày 23/3/2021 lấy ý kiến thẩm định và đã nhận được đầy đủ ý kiến phúc đáp của sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở ý kiến góp ý của cơ quan liên quan, Nhà đầu tư đã giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 13/6/2022 (Có Văn bản giải trình và Hồ sơ đề xuất chỉnh sửa đính kèm).

Để có cơ sở tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị các đơn vị có tên trên theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ quy định của pháp luật liên quan, có ý kiến về nội dung giải trình và hồ sơ đề xuất đã chỉnh sửa, cụ thể:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: cho ý kiến về quy định về bảo vệ môi trường của dự án.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: cho ý kiến về đề xuất phương án đấu nối giao thông của dự án vào tuyến đê Hữu Phủ của nhà đầu tư; các nội dung khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý ngành.

- UBND huyện Thạch Hà: cho ý kiến về phạm vi ranh giới khu đất đề xuất đã đảm bảo theo yêu cầu của UBND huyện Thạch Hà tại Văn bản số 578/UBND-KTHT ngày 12/4/2022.

Văn bản thẩm định đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/6/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.176
  Online: 47