UBND huyện Thạch Hà tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2540/UBND-KT về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu lấy ý kiến đến cấp xã, thị trấn, tuy nhiên đến nay nhiều xã, thị trấn chưa có ý kiến hoặc ý kiến không đạt yêu cầu về chất lượng.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện giao:

          Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện gửi ý kiến góp ý (bằng văn bản, ký số gửi qua Hồ sơ công việc) đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên (gửi kèm) gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp. Hoàn thành trước 17h, ngày 19/7/2022.

Đây là nội dung quan trọng, UBND huyện sẽ theo dõi vào kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá, phân loại các đơn vị cuối năm, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.463
  Online: 62