Lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh

Kính gửi:    UBND các xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Đỉnh Bàn.

 

Thực hiện Công văn số 821/SXD-QHHT5 ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đề cương nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, UBND huyện giao UBND các xã nêu trên tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan, tổng hợp cho ý kiến về đề cương Nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 (Có Đề cương nhiệm vụ và mẫu Phiếu xin ý kiến gửi kèm).

UBND cấp xã tổng hợp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư gửi về UBND huyện trước ngày 05/5/2022 (trực tiếp phòng Kinh tế và Hạ tầng).

Yêu cầu UBND các xã nêu trên nghiêm túc thực hiện./.

(bản quy hoạch chung đính kèm)

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.656
  Online: 55