Chiều nay 03/02/2021, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ trì tại đầu cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại điểm cầu Thạch Hà có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Trần Việt Hà - TUV, Chủ tịch UBND huyện THạch Hà.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Hà Tĩnh cần chú trọng phát huy tính dân chủ. Xây dựng NTM không chỉ gắn với nâng cao kết cấu hạ tầng mà còn phải nâng cao đời sống văn hoá, đảm bảo ANTT tại địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư để có nhiều doanh nghiệp hiện hữu, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động ngay trên địa bàn. Mỗi cán bộ đảng viên phải xây đắp đức tính tốt đẹp, làm vì lợi ích số đông, cán bộ có tư duy đổi mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm phải hiệu quả. Chú ý quan tâm tới Giáo dục toàn diện, đầu tư vào ngoại ngữ, chú ý xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết, năng lực chuyên môn cao. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu gương người đứng đầu. Công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị huyện Thạch Hà cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 đúng theo quy định. Thực hiện việc cách ly tập trung tại các trạm y tế, theo đó, UBND các xã, thị trấn phải xây dựng kịch bản cụ thể, chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công trực tiếp người chăm sóc. Đề nghị các xã, thị trấn phải thành lập các tổ truy vết ca F1. Tổ chức bầu cử hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán ( tuyên truyền phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ, chống nổ pháo) và hoạt động trồng cây sau tết. Tăng cường chỉ đạo sản xuất và thực hiện các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân để hoàn thành các chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Làm nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, chịu ảnh hưởng của thiên tai và xây nhà cộng đồng.

 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 647.645
  Online: 12