Đoàn thẩm định xây dựng Nông thôn mới nâng cao tỉnh vừa tiến hành thẩm định các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tại xã Thạch Trị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng PBT TTHU, Chủ tich HĐND huyện, các PCT UBND huyện Nguyễn Bá Hà, Nguyễn Văn Sáu, đồng chí Trần Danh Vinh -UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh tham quan mô hình sản xuất chế sứa Mai Dung(Sản phẩm Ocop)

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022 đến nay, xã đã huy động tổng nguồn lực trên 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã và nhân dân đóng góp 20,5tỷ đồng làm 4km đường bê tông,3,2km mương rãnh thoát nước, trồng trên 15000 cây hàng rào xanh, đổ lát gạch bloc trên 5km ...Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo. Thu nhập bình quân đầu năm 2023 đạt 47,27triệu đồng/người/năm; Bộ mặt nông thôn mới nâng cao của xã ngày càng khởi sắc về mọi mặt.

Chất lượng cuộc sống của nhân dân xã Thạch Trị nâng lên rõ nét

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế, xem xét báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao và kiểm tra hồ sơ minh chứng từng tiêu chí, các thành viên trong Đoàn thẩm định đã đánh giá, nhận xét từng chỉ tiêu, tiêu chí.

Bộ mặt làng quê xã Thạch Trị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Kết luận buổi làm việc đoàn thẩm định thống nhất đánh giá xã Thạch Trị đủ điều kiện để đề xuất UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.835
  Online: 50