Chiều 04/01, Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh đã đến kiểm tra, đánh giá tại Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà, bộ phận một cửa xã Thạch Lạc, xã Thạch Văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 104/NĐ-CP trong giải quyết thủ tục hành chính sau khi bỏ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy kể từ ngày 01/01/2023.

Tại các điểm đến, Đoàn đã đề nghị các bộ phận có liên quan, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức được giao tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cần khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức được quy định tại Điều 14 nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công kể từ ngày 01/01/2023.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các bộ phận đều thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 104-NĐ/CP, tạo thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các giao dịch hành chính.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.019.366
Online: 65