Thị trấn Thạch Hà và các xã: Thạch Lạc, Thạch Long, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn vừa ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”.

Chiều 31/10, Tổ công tác Đề án 06 huyện Thạch Hà tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại thị trấn Thạch Hà và 4 xã: Thạch Lạc, Thạch Long, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn.

Đại biểu trải nghiệm trực tiếp mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại Thị trấn Thạch Hà.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) liên quan đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Đề án 06 là hướng tới việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Công an xã Thạch Long hướng dẫn cho người dân về mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”.

Theo Tổ công tác Đề án 06 huyện Thạch Hà thì thị trấn Thạch Hà và 4 xã: Thạch Lạc, Thạch Long, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn là các địa phương có đông dân cư cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn.

Do đó, việc triển khai mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại cơ sở và mang lại tiện ích cho người dân trong việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử.

Người dân xã Thạch Đài trải nghiệm mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”.

Trên cơ sở kết quả thực tế từ triển khai mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn 5 xã, thị trấn, Tổ công tác Đề án 06 huyện Thạch Hà sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới.

Được biết, Thạch Hà là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh, ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.196.558
Online: 16