Sáng 31/8, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng Nghị định 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với cán bộ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và cấp xã.

Trong buổi, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và các xã, thị trấn đã được tập huấn các nội dung: số hóa thành phần hồ sơ của công dân khi tiếp nhận, số hóa kết quả giải quyết của công dân khi trả kết quả, tái sử dụng lại các giấy tờ đã được số hóa và hướng dẫn liên thông phần mềm hộ tịch.

Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin, dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước, được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính (trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở). Đồng thời, người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng thực hiện; không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác nhận hoặc cung cấp lại hồ sơ, giấy tờ, thông tin, kết quả giải quyết đã được số hóa và được trả, công nhận tính pháp lý của kết quả giải quyết thủ tục hành chính ký số trong tất cả các giao dịch với cơ quan nhà nước.

Cổng dịch vụ công trực tuyến có vai trò quan trọng trong việc gắn số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từ đó cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo dịch vụ số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Kết nối, tích hợp, liên thông điện tử với các cơ quan xử lý, các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công quốc gia, tạo các nền tảng dùng chung đáp ứng yêu cầu, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí. Tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực hiện.

Việc tập huấn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho đội ngũ đầu mối, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.196.527
Online: 101