Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình Nhà làm việc cơ quan Khối Dân huyện Thạch Hà

Thông tin cơ bản

Mã TBMT IB2200001418
Phiên bản thay đổi
Ngày đăng tải 24/09/2022 11:17

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT PL2200004944
Tên dự án/ dự toán mua sắm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà làm việc cơ quan Khối Dân huyện Thạch Hà
Phân loại KHLCNT Chi đầu tư phát triển

Thông tin gói thầu

Mã gói thầu BP2200110916
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà
Tên gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình Nhà làm việc cơ quan Khối Dân huyện Thạch Hà
Tên dự án Nhà làm việc cơ quan Khối dân huyện Thạch Hà
Nguồn vốn Ngân sách huyện từ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Lĩnh vực Xây lắp
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT https://muasamcong.mpi.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT 330,000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT https://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Thị trấn Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng/ mở thầu 04/10/2022 11:20
Địa điểm mở thầu https://muasamcong.mpi.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu 90 Ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu 150.000.000 VND

https://muasamcong.mpi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.094
  Online: 22