Gói thầu 01.XL: Xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC thuộc Tiểu dự án theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (chi phí xây lắp + Thiết bị)

Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

 Số TBMT

20220886864   -   00

Thời điểm đăng tải 

28/08/2022 10:46

 Số hiệu KHLCNT

20220886805

 Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z045978 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà

 Điện thoại liên hệ

(02393)849879 - 0974797555

 Chủ đầu tư

Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà.

 Tên gói thầu

01.XL: Xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC thuộc Tiểu dự án theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (chi phí xây lắp + Thiết bị)

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Tiểu dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 Chi tiết nguồn vốn

Vốn đối ứng Tiểu dự án

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

6 Tháng

 Phương thức hợp đồng

Trọn gói

[Tham dự thầu:]

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

28/08/2022 - 10:46

Đến ngày 

07/09/2022 - 11:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

 Địa điểm nhận E-HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Hà Tĩnh 

 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX

90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 

[Bản thỏa thuận liên danh:]

 

 Kiểu liên danh

Phân công công việc

 Thời điểm kết thúc nộp

07/09/2022 - 11:00

[Mở thầu:]

 

 Thời điểm đóng/mở thầu

07/09/2022 - 11:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

13.321.834.000 VND (Mười ba tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu tám trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn)

 Loại tiền chuyển đổi

Vietnamese Dong

Tại ngân hàng 

Vietcombank

 Thời điểm lấy tỉ giá

07/09/2022 - 11:00

[Bảo đảm dự thầu:]

 Số tiền bảo đảm dự thầu

135.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

 

muasamcong.mpi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.448
  Online: 72