Gói thầu 01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Nội dung TBMT

 
[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 
 Số TBMT 20228000120   -   00 Thời điểm đăng tải  31/08/2022 15:32
 Số hiệu KHLCNT 20228000061
 Tên KHLCNT kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn giám sát khảo sát; rà phá bom mìn vật nổ Công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 15B, xã Việt Tiến đến đường Thượng Ngọc, xã Thạch Ngọc
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z045978 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà
 Điện thoại liên hệ (02393)849879 - 0974797555
 Chủ đầu tư - Địa chỉ của Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà – UBND huyện Thạch Hà – Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. + Điện thoại: 02393849879; +Fax: 02393849879
 Tên gói thầu 01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 15B, xã Việt Tiến đến đường Thượng Ngọc, xã Thạch Ngọc
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/08/2022 - 15:32 Đến ngày  20/09/2022 - 16:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng  
 Số tài khoản nhận tiền   Tên tài khoản   
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hà Tĩnh
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
 
 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 20/09/2022 - 16:30
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm đóng/mở thầu 20/09/2022 - 16:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 886.389.000 VND (Tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn)

muasamcong.mpi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.310
  Online: 32