Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

          I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng một công trình như: Dự án thành phần 5: Nâng cấp cống Vĩnh Thịnh và nạo vét lòng hồ Hữu Ngạn, xã Thạch Khê; Dự án thành phần 6: Nâng cấp cống Khe Biền xã Thạch Lạc; Dự án thành phần 7: Kênh tiêu úng và phục vụ sản xuất và dân sinh xã Thạch Hải thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê - giai đoạn 2 (Đề án 946); Tuyến đường gom Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phù Việt; Hệ thống cây xanh các tuyến đường tại thị trấn Thạch Hà; Cầu Phường, xã Việt Tiến …

- Đẩy nhanh tiên độ thi công các công trình để sớm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các công trình thuộc Nghị quyết 76/NQ-HĐND ngày 31/12/2021về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; bổ sung danh mục sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2022;

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hồ sơ thủ thục để sớm triển khai các công trình thuộc Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện Thạch Hà về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; bổ sung danh mục sử dụng vốn ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022 và các dự án trọng điểm như: Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549; Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; gói thầu 01.XL thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà; Dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ, huyện Thạch Hà, đoạn từ K10+00 đến K15+315 (giai đoạn 1, từ K12+970 đến K15+315)….

- Công tác thanh toán nguồn vốn: Tổng nguồn vốn cần giải ngân trong năm kế hoạch 2022 là 470,063 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh 238,267 tỷ đồng và ngân sách huyện (bao gồm nguồn hỗ trợ có mục tiêu) 231,796 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn giải ngân mới đạt 125,552 tỷ đồng, đạt 26,71%, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh 48,06 tỷ đồng, đạt 20,17% và ngân sách huyện 77,493 tỷ đồng, đạt 33,43 %.

- Thực hiện tốt về chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp Luật của Nhà nước; Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng về quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng theo quy định của nhà nước; Công khai, minh bạch trong hoạt động của Ban, tăng cường phân cấp quản lý, tạo quyền chủ động cho các bộ phận, cá nhân, giảm bớt phiền hà trong thủ tục, thực hiện các chế độ chính sách tài chính mới, góp phần thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban thường xuyên tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành nhiều văn bản quản lý hoạt động nhờ vậy đã đưa công tác kế hoạch, tài chính đi vào nề nếp, hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM.

- Hoàn thiện các thủ tục để khởi công các công trình theo Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện Thạch Hà về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; bổ sung danh mục sử dụng vốn ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, như: Dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549; gói thầu 01.XL thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà; Dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ, huyện Thạch Hà, đoạn từ K10+00 đến K15+315 (giai đoạn 1, từ K12+970 đến K15+315); Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê - giai đoạn 2; ...

- Phối hợp với HĐ BTGPMB huyện và UBND thị trấn Thạch Hà tổ chức GPMB dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549 đồng thời tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thực hiện đầu tư dự án trong quý II năm 2023.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đã phân bổ cho các dự án trong năm 2022 và năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022; đảm bảo an toàn lao động, chất lượng thi công trên các công trường.

- Tăng cường công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tập trung quyết toán dứt điểm các công trình trọng điểm, tồn đọng lâu dài, như: Dự án Hồ chứa nước Khe Giao ...

- Tham mưu UBND huyện có phương án thu hồi tiền tạm ứng tại 02 dự án: Dự án Hồ chứa nước Khe Giao và Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 21, huyện Thạch Hà.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.006
  Online: 67