Gói thầu: 02.GS: Tư vấn giám sát thi công

Nội dung TBMT

 
 
[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 
 
 
 
 Hình thức thông báo Thay đổi
 Loại thông báo Thông báo thực
 
 
[Thông tin chung:]
 
 Số TBMT 20220741814  -   01 Thời điểm đăng tải  25/07/2022 16:47
 Số hiệu KHLCNT 20220724014
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z045978 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà
 Chủ đầu tư - Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà; Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 Tên gói thầu 02.GS: Tư vấn giám sát thi công
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 24 Tháng
 
 
 
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/07/2022 17:33 Đến ngày  05/08/2022 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hà Tĩnh
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm đóng/mở thầu 05/08/2022 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.453.104.000 VND (Một tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu một trăm lẻ bốn nghìn đồng chẵn)
 
 
 Điểm đánh giá 

http://muasamcong.mpi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.415
  Online: 42