Sáng 23/9, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới xã Việt Tiến để soát xét, hướng dẫn hồ sơ các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà chủ trì cuộc làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Bí thư Đảng uỷ xã Việt Tiến Nguyễn Hồng Sơn báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Việt Tiến 9 tháng đầu năm 2022

Năm 2022, Việt Tiến đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định khối lượng công việc, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý NTM xã cho đến cán bộ, công chức cũng như Nhân dân địa phương đã sớm tập trung thực hiện các đầu việc, phấn đấu đạt kịp tiến độ đã đề ra.

Chỉ tính riêng tháng 8 đến nay, toàn xã đã đổ thảm nhựa 3,7km đường carboncor; làm 1,7km đường GTNT; 2,5km đường cứng và 900m kênh mương nội đồng; 1,4km bồn hàng rào xanh; lắp đặt 2,8km đường điện; 329 mô hình nước thải sinh hoạt; chỉnh trang 134 vườn hộ; hoàn thiện 6 phòng học 2 tầng trường mầm non Thạch Tiến...

Đến nay, qua soát xét, đánh giá của xã về kết quả mức độ các tiêu chí theo dự thảo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, Việt Tiến có 15/20 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Các tiêu chí đạt gồm: quy hoạch, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nong thôn, nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động, tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng Phạm Thanh Linh: qua kiểm tra hồ sơ, Phòng đánh giá các tiêu chí liên quan đến ngành kinh tế - hạ tầng cơ bản đạt, tuy nhiên đề nghị xã tiếp tục hoàn thiện, trong đó triển khai các phần việc như: chấn chỉnh vi phạm hành lang giao thông trên tuyến 15B, chỉnh trang hệ thống điện, hoàn thiện hồ sơ tiêu chí giao thông, điều chỉnh lại các biển báo sai quy cách, kiểm tra lại quy hoạch khu công nghiệp VSIP để thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch giao thông...

Phó phòng Giáo dục & Đào tạo Võ Tá Lợi: hoàn thiện khu liên hiệp thể thao trường THCS Nguyễn Thiếp, hoàn thiện để công nhận trường THCS Minh Tiến đạt chuẩn quốc gia...

Sau rà soát, kiểm tra hồ sơ các tiêu chí, đại diện các phòng, ngành chuyên môn đã có những đánh giá cụ thể đối với các tiêu chí xã NTM cao, trong đó, phần lớn đánh giá các tiêu chí NTM nâng cao tại Việt Tiến cơ bản đạt, đề nghị tập trung hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đồng thời đưa ra các phần việc, đầu việc, nhiệm vụ cụ thể mà xã Việt Tiến cần phải bám sát triển khai. 

Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin Nguyễn Hùng Vỹ: tiêu chí văn hoá và thông tin truyền thông tin cơ bản đạt, tuy nhiên cần lưu ý chỉnh trang thường xuyên khuôn viên nhà văn hoá thôn; nâng cấp một số thiết chế văn hoá; xây dựng các phòng chức năng ở xã đảm bảo; bổ sung dụng cụ thể thao tại các nhà văn hoá; tăng tỷ lệ truyền thông trên cổng thông tin điện tử…

Chi cục trưởng Chi cục thống kê Nguyễn Thị Hoài: ở tiêu chí thu nhập, Việt Tiến cần chọn điều tra viên có kinh nghiệm, nhiệt tình trách nhiệm; tập trung hoàn thành điều tra trước 25/10; báo cáo giải trình về tăng giảm các nguồn thu nhập…

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT Lê Văn Thuận: cần đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho vùng rau màu chủ lực; tập trung đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử; chấn chỉnh phong trào ở các khu dân cư NTM kiểu mẫu... đề nghị bám sát khung kế hoạch để chỉ đạo thực hiện.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà nhận định: Việt Tiến là đơn vị tương đối thuận lợi trong xây dựng xã NTM nâng cao năm nay so với các địa phương còn lại. Ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị cũng như chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng thời lưu ý, khối lượng công việc vẫn còn tương đối lớn, trong khi quỹ thời gian không còn nhiều, đề nghị cấp uỷ, chính quyền, BCĐ, BQL, cán bộ, công chức, ban cán sự thôn và nhân dân tập trung đẩy mạnh phong trào, thực hiện có chất lượng các tiêu chí, đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần tập trung hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí như hướng dẫn của các phòng, ngành. Ban Chỉ đạo NTM xã soát xét công việc hàng tuần, hàng ngày để chủ động trong điều hành thực hiện đồng bộ, toàn diện 20 tiêu chí, nhất là các tiêu chí chưa đạt, tập trung chỉ đạo, bám sát đến từng hộ gia đình. Đối với các phòng ngành, cần lượng hoá công việc để vừa đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cũng như hoàn thiện hồ sơ ở các địa phương.

Trung tâm Văn hoá - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.811.020
Online: 60