Sáng ngày 14/9, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa đã có chuyến kiểm tra tiến độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại xã Thạch Khê. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu.

Thời gian này, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Khê đã và đang tiếp tục có nhiều nỗ lực, cùng với ngân sách các cấp, người dân góp tiền của, ngày công, hiến đất, huy động nhân lực, vật lực để nâng cấp cũng như làm mới các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục duy trì phong trào xây dựng khu dân cư ở các thôn xóm.
Trong đó, tập trung đổ 1,4km đường Carboncor nội thôn, hoàn thành xây mới nhà văn hoá thôn Tân Hương gần 1 tỷ đồng, giải phóng tuyến đường bàn giao mặt bằng từ quốc lộ 15B đến khu tái định cư thôn Tân Hương gồm 18 hộ ảnh hưởng và 341m tường rào cần phải phá dỡ.
Thời gian qua, toàn xã đã đổ 460m đường bê tông ngõ xóm, mở rộng 200m lề đường từ 3m lên 5-7m, 1.000m2 nhà văn hoá thôn Đan Khê, 300m kênh mương nội đồng thôn Tân Phúc. Bên cạnh đó, xây dựng mới các mô hình kinh tế gồm: 3 mô hình nuôi vịt biển, 1 mô hình lan công nghệ cao đầu tư 4 -5 tỷ đồng.
Qua kiểm tra tình hình triển khai các phần việc tại xã Thạch Khê, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa ghi nhận ý thức, sự vào cuộc, duy trì phong trào của người dân và cán bộ từ xã cho đến thôn xóm trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện lưu ý thêm một số nội dung về hoàn thiện hạ tầng phần cứng, đồng thời, chỉnh trang, vệ sinh môi trường và làm đẹp, làm sáng cảnh quan. Yêu cầu chính quyền địa phương cần thường xuyên rà soát, bám sát khung kế hoạch, chỉ tiêu phần việc, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trung tâm Văn hoá - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.810.889
Online: 54