Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới, chiều 05/8, Đoàn công tác số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý NTM xã Thạch Liên.

Đồng chí Nguyễn Bá Hà - UV BTV Huyện ủy, Trưởng đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Đảng ủy xã Thạch Liên Nguyễn Xuân Tuyển đồng chủ trì cuộc làm việc.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Liên Nguyễn Xuân Tuyển báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 7 tháng đầu năm 2022

7 tháng đầu năm 2022, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm và Nhân dân xã Thạch Liên đã có nỗ lực trong thực hiện các mặt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đầu năm, xã Thạch Liên đã ban hành các chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM liên quan đến xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu, mở rộng mặt đường, mương rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, xây bồn hàng rào xanh… Làm mới 2 nhà văn hóa thôn Hanh và thôn Ninh. Xây dựng mới 24 mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. Chỉnh trang 55 vườn hộ, phá 13 vườn tạp, xây dựng 5 vườn mẫu. Huy động gần 3.500 lượt người tham gia xây dựng NTM.

Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến, trong đó tập trung làm rõ những khó khăn mà Thạch Liên gặp phải trong quá trình xây dựng NTM khiến tiến độ thực hiện một số tiêu chí chưa đạt so với kế hoạch đề ra, như: nguồn ngân sách, kinh phí còn hạn hẹp (nhất là ngân sách cấp xã); các tiêu chí: cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường (nước sạch, xử lý nước thải, phân loại rác), chỉnh trang khu dân cư… Đồng thời, cũng có các ý kiến chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, phương pháp triển khai công việc cũng như công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ, BQL, đoàn công tác, đoàn thể, cấp ủy, ban cán sự thôn xóm.

Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Lê Minh Sơn hướng dẫn một số nội dung cơ bản về chương trình xây dựng NTM

Bên cạnh đó, đại diện các phòng ngành chuyên môn cấp huyện cũng đã có những giải trình, hướng dẫn liên quan đến các tiêu chí NTM tại xã Thạch Liên về tiêu chí giáo dục, tư pháp, văn hóa, y tế…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà ghi nhận những cố gắng của cán bộ và Nhân dân địa phương trong 7 tháng đầu năm, thể hiện qua những kết quả đã cho thấy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn phải tìm giải pháp tháo gỡ cũng nhưng một số tồn tại cần khắc phục.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ, BQL xã Thạch Liên cần xác định rõ các tiêu chí, đầu việc, phương pháp triển khai trong xây dựng NTM. Xây dựng khung kế hoạch của xã và của 7 thôn theo dự thảo bộ tiêu chí mới của tỉnh, gắn với đó là tranh thủ xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo từ các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện. Cần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn công tác và cán bộ chuyên trách, vừa cập nhật những nội dung mới đồng thời bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, động viên. Việc triển khai quyết liệt chương trình 45 ngày cao điểm xây dựng NTM phải gắn với việc đánh giá, khen thưởng để tạo phong trào thi đua khí thế, sôi nổi.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.811.057
Online: 50