Sau lễ phát động 40 ngày cao điểm xây dựng NTM, các hoạt động thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục diễn ra sôi nổi trên địa bàn xã Ngọc Sơn:
Thôn Khe Giao II tập trung xây dựng các tuyến hàng rào thoáng, đặt ống xử lý rác thải sinh hoạt;
thôn Trung Tâm xây rãnh thoát nước; thôn Nam Sơn đặt ống xử lý rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình;
thôn Ngọc Hà chỉnh trang hàng rào xanh, chuẩn bị mặt bằng bó vỉa tuyến đường mẫu, chuẩn bị vật liệu đổ các tuyến đường trong nghĩa trang...
Với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong những ngày này, trên địa bàn xã Ngọc Sơn đang sôi nỗi không khí chỉnh trang các tuyến đường làng, ngõ xóm, vườn hộ gia đình, xây dựng mô hình kinh tế từng bước hoàn thành khung kế hoạch 45 ngày cao điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trung tâm Văn hoá - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.822.987
Online: 52