Gói thầu 01.XL: Nâng cấp, mở rộng đường nối Quộc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt

Nội dung TBMT

 
[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Thay đổi
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20220724523  -   03 Thời điểm đăng tải  25/07/2022 15:51
 Số hiệu KHLCNT 20220724014
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z045978 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà
 Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng,Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện thoại: 02393 845366 Fax: 02393 845566 Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà.
 Tên gói thầu 01.XL: Nâng cấp, mở rộng đường nối Quộc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Theo đơn giá điều chỉnh
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 24 Tháng
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 08/07/2022 19:27 Đến ngày  28/07/2022 19:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hà Tĩnh
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 28/07/2022 19:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 69.690.704.805 VND (Sáu mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi triệu bảy trăm lẻ bốn nghìn tám trăm lẻ năm đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 2.000.000.000 VND (Hai tỷ đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

muasamcong.mpi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.861
  Online: 46