Thực hiện kế hoạch chuyên đề tập huấn năm 2022, chiều ngày 29/7, UBND xã Thạch Thắng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

Lớp tập huấn có 56 học viên là cán bộ, công chức xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, chi hội thôn, hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã. Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 29, 30/7/2022, các học viên được cán bộ, chuyên viên Trung tâm CNTT và Truyền thông Hà Tĩnh truyền đạt 8 chuyên đề.

Qua đây góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho người dân, cán bộ xã và các ban ngành, hội, các doanh nghiệp, cơ quan trong tình hình mới.

Trung tâm Văn hoá - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.570.657
Online: 26