Sáng ngày 29/7/2022 Hội Khuyến học huyện Thạch Hà đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Quyết định 387/QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2022 ở huyện Thạch Hà

Tham dự có đại diện Ban Dân vận Huyện uỷ, một số phòng, ban của huyện và Chủ tịch hội khuyến học 22 xã, thị trấn.

Đại diện Ban Dân vận Huyện uỷ, một số phòng, ban của huyện tham dự hội nghị  sơ kết công tác khuyến học.

Hội khuyến học huyện hiện có 22 hội cơ sở, 276 chi hội với trên 40794 hội viên, 6 tháng qua, gần 100% số hộ gia đình, dòng họ, thôn xóm đăng ký xây dựng đơn vị học tập.

Ông Chu Văn Quýnh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện thông qua báo cao sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

Công tác vận động quỹ được quan tâm, đến nay tổng nguồn quỹ trên 4,2 tỷ đồng, đã khen thưởng cho 325 học sinh, giáo viên đạt thành tích tốt trong dạy và học tốt với số tiền 280 triệu đồng, cấp phát khuyến tài, khuyến dạy, khuyến nghề, khuyến học toàn huyện trên 2 tỷ đồng...

Tham dự hội nghị sơ kết còn có  chủ tịch hội khuyến học 22 xã thị trấn trong huyện

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện kết luận 49 của Ban Bí thư Trung ương, quyết định 387 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”. Nhân rộng các mô hình học tập theo đề án 281, vận động quỹ xây dựng kinh phí để xây dựng các mô hình học tập, giúp đỡ các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thực hiện tốt công văn số 625 của Huyện uỷ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ nay cho đến năm 2030 ./.

 

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.570.632
  Online: 8