Ngày 21/7/2022, Đoàn kiểm tra - Hội đồng thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh (theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh) do ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại huyện Thạch Hà, (trong đó: buổi sáng kiểm tra 02 xã: Thạch Lạc và Thạch Văn; buổi chiều kiểm tra tại UBND huyện). Tham dự và làm việc với Đoàn, ở huyện có ông Nguyễn Bá Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

    Qua kiểm tra Đoàn đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà UBND các xã: Thạch Văn, Thạch Lạc và UBND huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể: công tác lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày cáng được nâng lên... Kết quả đó phản ánh sự vào cuộc lãnh đạo chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được Đoàn cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà UBND các xã: Thạch Lạc, Thạch Văn và UBND huyện cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Kết quả khắc phục tồn tại hạn chế của năm 2021 còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ đạt thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cấp xã chưa được chú trọng thường xuyên. 

    Để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới, Đoàn đã đề nghị UBND huyện cần tập trung thực hiện các nội dung sau: 

    - Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021 và những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra;

    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện;

    - Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

    Thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Bá Hà đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ về Cải cách hành chính trong thời gian tới./.

    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.822.950
  Online: 40