Sáng nay 8/4/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Hà tổ chức cuộc làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

PBT Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng, PCT HĐND huyện Đồng Xuân Vân cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy Thạch Hà tham dự cuộc làm việc

Các đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt TUV – Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Khoa PBT Huyện ủy – CT UBND huyện và Trần Danh Vinh CT UBMTTQ huyện chủ trì cuộc làm việc

Quý I năm 2021, huyện Thạch Hà thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, quyết liệt của BCĐ xây dựng NTM huyện, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và của người dân, vì vậy phong trào xây dựng NTM vẫn diễn ra đều khắp ở các thôn xóm và đạt được nhiều kết quả.

Nổi bật, toàn huyện xây dựng mới 11 mô hình sản xuất, thành lập 4THT, 21 doanhg nghiệp; Phát quang, giải tỏa 125km hành lang giao thông, nâng cấp mặt đường cấp phối 29,68km, làm mới 13lm đường giao thông nông thôn, 4,55km kênh mương nội đồng. Cải tạo, chỉnh trang 590 vườn hộ, phá bỏ 1.000m hàng rào cứng, xây trên 16km bồn trồng cây hàng rào xanh, trồng mới 16.850m cây bóng mát; Thị trấn Thạch Hà tập trung chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng các tuyến đường giao thông nội tổ với trên 1.680 lượt người tham gia. Về Ocop tổ chức nghiệm thu thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình Ocop theo NQ123 của HĐND tỉnh cho 7 cơ sở với 12 sản phẩm…

Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn Dương Anh Dũng: Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã gây ảnh hưởng tới thu nhập của người dân và phong trào xây dựng NTm của địa phương trong thời gian qua.  Bên cạnh đó, các xã sáp nhập gặp nhiều khó khăn trong cơ sở vật chất, hạ tầng, đặc biệt là khu vực làm việc còn thiếu, đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ xây dựng. Thời gian tới, xã tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào, hoạt động để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong 90 ngày cao điểm xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khoa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 bám sát hướng dẫn của cấp trên….

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các xã, thị trấn đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTGQ xây dựng NTM, đô thị văn minh trong quý I của năm 2021 cũng như tình hình dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi thời gian qua. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan để tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong xây dựng NTM quý II năm 2021.

Bí thư Đảng ủy xã Đỉnh Bàn Ngô Văn Ngọc. Về kiến nghị, đề xuất đề nghị huyện sớm cho Quyết định trưởng đoàn công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM để chỉ đạo, giúp đỡ địa phương trong triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; Giúp đỡ xã trong quy hoạch đất, đấu giá đất, tạo nguồn để địa phương triển khai các phần việc trong xây dựng NTM nâng cao. Tăng cường các giải pháp xử lý xe quá tải trọng chạy từ khu vực khai thác mỏ đá, gây hư hại cho nhiều tuyến đường và ô nhiễm môi trường…

Tại cuộc làm việc, huyện Thạch Hà cũng đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 và thời gian tới, cụ thể phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đưa 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao ( Nam Điền, Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân) xã Tượng Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Xây dựng 46 khu dân cư, 252 vườn mẫu đạt chuẩn; Nhóm xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao củng cố nâng cấp các tiêu chí theo Quy định tiêu chí mới của Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2020 -2025….

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa chỉ rõ, việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của BCĐ, Ban quản lý NTM của nhiều xã còn thiết quyết liệt, còn lung túng trong cách làm, chưa thực sự sáng tạo, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; Chưa xây dựng được nhiều mô hình kinh tế; Phong trào xây dựng NTM chưa đồng đều ở các thôn, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, nội dung sơ sài…

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCĐ NTM các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt trong xây dựng NTM; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không chấp hành, thiếu ý thức, trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.  

Duy trì chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, phát động hiệu quả  phong trào ngày về cơ sở xây dựng NTM sâu rộng tới các thôn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ sát đúng, hiệu quả. Nhân rộng các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Các ban, ngành phụ  trách các tiêu chí rà soát lại tiêu chí, phân công cán bộ thường xuyên bám sát, đôn đốc, giúp đỡ các xã; MTTQ và đoàn thể tiếp tục chỉ vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ các xã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Các đoàn công tác thường xuyên chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả của các xã phấn đấu đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2021. Các địa phương tập trung cao cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và phòng chống địch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên cây trồng, vật nuôi,giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi.

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chỉ rõ, sau cuộc làm việc, Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM, đô thị văn minh của các xã, thị trấn cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ để từ đó cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm để chỉ đạo, thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch của xã, thôn; Kiếm tra, đôn đốc, giao ban đánh giá rõ từng nội dung công việc. Tập trung đưa chính sách của tỉnh, huyện và của địa phương vào cuộc sống để người dân tiếp cận, hấp thu, làm đòn bẩy để thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; Duy trì chế độ giao ban hàng tuần của BCĐ NTM để đánh giá, bổ cứu nội dung công việc. Toàn hệ thống chính trị từ huyện đến xã triển khai ngày về cơ sở chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ vào thứ 4 hàng tuần, ngày thứ 7 xây dựng NTM do cơ sở triển khai; Tập trung đối thoại với nhân dân để giải quyết những vấn đề còn tồn động, khó khăn, vướng mắc.

Các phòng ngành rà soát lại các tiêu chí do phòng ngành phụ trách, phân công cán bộ hướng dẫn cơ sở thực hiện các tiêu chí, đề xuất giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn. Giao văn phòng điều phối NTM huyện tổng hợp đăng ký ra quân hàng tuần của các địa phương, gửi Thường trực BCĐ, lãnh đạo UBND huyện, các đoàn công tác, các phòng, ngành đoàn thể cấp huyện trước 17h ngày thứ 5 hàng tuần, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực BCĐ huyện trước 10h ngày thứ 2 hàng tuần; Phối hợp MTTQ và các đoàn thể chỉ đạo các xã tập trung thự hiện tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu…

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 701.746
  Online: 10