Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân xâm canh, xâm cư; đảm bảo quyền, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, sinh hoạt của người dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, sáng 07/4/2021, UBND huyện Thạch Hà phối hợp UBND huyện Can Lộc tổ chức làm việc về cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với các hộ dân xâm canh, xâm cư tại các xã Việt Tiến, xã Thạch Ngọc với xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại, thống nhất thực hiện đo vẽ các thửa đất biến động, kê khai, quy chủ, xây dựng, thẩm định hồ sơ và một số việc có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà và đồng chí Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đồng chủ trì cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc Nguyễn Hồng Thanh báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận QSĐ đất cho các hộ dân thuộc vùng Con Cồ, thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc.

Vùng Cồn Cồ, thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc có 35 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất vườn ở khoảng 12,4ha (trong đó 06 hộ dân xã Thạch Ngọc, diện tích 2,6ha và 28 hộ dân xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc xâm cư, diện tích 9,8ha), sử dụng ổn định từ năm 1979. Đến năm 2015, điều chỉnh địa giới, sáp nhập về xã Thạch Ngọc. Hiện 11/35 hộ gia đình, cá nhân đã được UBND huyện Can Lộc cấp giấy chứng nhận QSĐ đất (ngày 22/7/1997). Từ thời điểm sáp nhập đến nay, các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp, cấp đổi giấy chứng nhận QSĐ đất.

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Nguyễn Văn Hướng báo cáo các tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường.

Xã Việt Tiến có 79 hộ xâm canh tại khu vực Đồng Ngơ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc với tổng 145 thửa đất, diện tích 8,3ha thuộc địa bàn 03 thôn của xã Việt Xuyên cũ (khu vực này canh tác từ trước những năm 1980 liên tục, ổn định đến nay). Từ 25/10/2019, 02 xã Việt Tiến và xã Sơn Lộc đã tiến hành đo vẽ, quy chủ, kê khai đăng ký cho các hộ dân; đến nay đã hoàn thành công tác họp xét, công khai, kết thúc công khai, hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất, bàn giao hồ sơ cho UBND xã Sơn Lộc để trình Chi nhánh phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TX. Hồng Lĩnh - Can Lộc thẩm định, trình UBND huyện Can Lộc cấp GCNQSD đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu kết luận cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND 2 huyện đã đi đến thống nhất, giao phòng chuyên môn, các đơn vị có liên quan giúp đỡ các xã tháo gỡ tồn tại, khó khăn, giải quyết dứt điểm, sớm cấp giấy chứng nhận QSD đất xâm canh, xâm cư, đảm bảo quyền lợi cho người dân:

Hoàn thành công tác đo vẽ, chỉnh lý biến động đối với phần diện tích đất xâm canh, xâm cư (đất xã Sơn Lộc xâm canh xã Thạch Ngọc; đất xã Thạch Ngọc xâm canh xã Sơn Lộc), bàn giao kết quả đo đạc trước 30/4/2021.

Đối với 79 hộ gia đình, cá nhân xã Việt Tiến xâm canh ở xã Sơn Lộc: UBND huyện Can Lộc hoàn thành thẩm định, cấp giấy chứng nhận QSD đất trước ngày 30/6/2021.

Đối với các trường hợp xã Sơn Lộc xâm canh ở xã Thạch Ngọc: xã Sơn Lộc hoàn thành kê khai, họp xét, bàn giao hồ sơ trước ngày 30/8/2021; UBND huyện Thạch Hà hoàn thành thẩm định, cấp giấy chứng nhận QSD đất trước ngày 30/10/2021.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thạch Hà, Can Lộc; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Thạch Hà – Can Lộc; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TX. Hồng Lĩnh - Can Lộc; các xã Việt Tiến, Thạch Ngọc - huyện Thạch Hà, xã Sơn Lộc - huyện Can Lộc phối hợp để tổng hợp, bàn giao hồ sơ hỗ trợ kê khai, họp xét nguồn gốc đất đai. UBND 2 huyện và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các xã phối hợp xác định địa giới hành chính trên thực địa để đo vẽ chính xác./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 701.744
  Online: 8