Sáng ngày 02/10, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030. Đại biểu tỉnh tham dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung, đại biểu huyện có các đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đồng chí Nguyễn Quốc Hương - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện, Lê Thị Phương Thủy - HUV - Trưởng phòng Nội vụ, Đoàn Tiến Đạt - HUV - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị

Trưởng phòng Nội vụ Lê Thị Phương Thủy báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030

Cải cách hành chính được xác định là một trong ba khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành các Đề án, chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở. Đến nay, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

10 năm, đã ban hành 747 văn bản QPPL đảm bảo về trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản QPPL; Tổ chức gần 1.100 hội nghị phổ biến pháp luật, thu hút gần 150.000 lượt người tham gia; 22/22 xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; thành lập và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính đúng và trước hạn trên 98%; thực hiện nhiều giải pháp sắp xếp, tinh giản bộ máy (trong đó kiện toàn Ban quản lý xây dựng cơ bản, Văn phòng NTM, sắp xếp 15 xã, thị trấn thành 6 xã mới, giảm 9 xã, sáp nhập trạm y tế, trường học,...); công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đề bạt, luân chuyển được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; cải cách tài chính công đạt nhiều kết quả tích cực; 100% các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, Internet; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện; 100% các cơ quan nhà nước cấp huyện, xã có Trang thông tin điện tử; Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 được đẩy mạnh cả về tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị... Liên tục nhiều năm liền chỉ số CCHC của huyện xếp tốp đầu của tỉnh, trong đó năm 2019 xếp thứ 2 khối huyện, thành phố, thị xã, tăng 9 bậc so với năm 2010.

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin Đào Tuấn Vũ: cần đổi mới công tác tuyên, phổ biến về công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký điện tử gắn với phát huy vai trò người đứng đầu; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin đảm bảo về số lượng và chất lượng để nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính nhằm đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng CNTT và các hệ thống phần mềm.

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công Phan Thị Thương: để nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền và gắn trách nhiệm trong quy trình xử lý thủ tục hành chính; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, niêm yết công khai; lựa chọn đội ngũ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm trình độ; ở xã cần bố trí cố định công chức một cửa, tránh kiêm nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện cơ chế, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, giải quyết các trường hợp vi phạm, những bất cập trong quá trình thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, đánh giá những kết quả nổi bật và chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số và chất lượng công tác cải cách hành chính, nổi bật như nội dung đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tại đơn vị; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tinh trong cải cách hành chính; giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công; nâng cao giải pháp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung nhận định, qua 10 năm triển khai công tác cải cách hành chính, huyện Thạch Hà đã có tiến triển rõ nét trên nhiều mặt lĩnh vực của công tác cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính của huyện Thạch Hà năm 2011 từ tốp cuối, nay đã vươn lên đứng thứ 2 toàn tỉnh khối các huyện, thị, thành phố, đồng thời, thành tựu của công tác cải cách hành chính đã có tác động lớn đến kết quả phát triển chung của huyện nhà. Kết quả đó là minh chứng thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị ở huyện Thạch Hà. 

Tại Hội nghị, 3 tập thể...

...và 11 cá nhân tiêu biểu của huyện Thạch Hà đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Hương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần tập trung bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Tiếp tục phát huy các sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng chính quyền điện tử với nền hành chính không giấy, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.045.568
Online: 54