Thực hiện chỉ đạo về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thạch Hà mà nòng cốt là lực lượng công an đang ngày đêm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc thu thập thông tin, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các bộ, ngành và chính quyền các cấp nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính là căn cứ quan trọng để xây dựng lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng một người dân phải sử dụng quá nhiều giấy tờ cá nhân nhưng lại không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý các loại đối tượng hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với diện tích sau sáp nhập hơn 20km2, dân số 14.214 người, Tân Lâm Hương là điển hình của một địa phương có địa bàn rộng, dân số đông. Bởi vậy, ngay khi có chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhận thức rõ ý nghĩa của dự án, cấp ủy, chính quyền xã Tân Lâm Hương đã bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường nhân lực và vật lực, thực hiện quyết liệt, cùng đồng hành với lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ và chất lượng việc kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư đã thu thập trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05/9/2018 của Bộ Công an về đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; bảo đảm tính chính xác của các thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian này, toàn hệ thống chính trị các địa phương thuộc huyện Thạch Hà mà nòng cốt là lực lượng Công an đã và đang tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin người dân; kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập dữ liệu dân cư. Không quản ngày đêm, đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng công quan, quân sự, đoàn viên, hội viên, thanh niên đều đã và đang đồng lòng, dốc sức, với quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành phúc tra kết quả thông tin dân cư trên địa bàn một cách nhanh và chính xác nhất.

Xác định ý nghĩa của việc thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu là việc hệ trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân, đòi hỏi thông tin phải tuyệt đối chính xác, nên đội ngũ làm công tác rà soát, kiểm tra, phúc tra luôn đề cao tính cẩn trọng nhằm đảm bảo cao nhất tính chính xác thông tin dân cư đã được thu thập dựa trên cơ sở đối chiếu với sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, phục vụ xây dựng phương án bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng để bảo đảm chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Một điểm cộng lớn trong quá trình kiểm tra tính chính xác của thông tin dân cư trên địa bàn huyện Thạch Hà đó là, năm 2015, Công an huyện đã xây dựng phần mềm quản lý dân cư, sử dụng có hiệu quả. Thông tin dân cư được thu thập từ năm 2015 đến nay đều được nhập vào phần mềm. Đây đã và đang là một căn cứ quan trọng để đội ngũ làm công tác kiểm tra, phúc tra thuận lợi trong việc tra cứu, đối chiếu và so sánh thông tin nhằm nâng cao độ chính xác của thông tin dân cư.

Xã Việt Tiến đã huy động lực lượng sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh là con em trên địa bàn nhân kỳ nghỉ hè. Tận dụng đội ngũ trẻ, nhanh nhẹn, nhạy bén với công nghệ thông tin để từ đó tăng cường cả về số lượng và chất lượng việc phúc tra thông tin dân cư.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi công dân Thạch Hà, dù đang sinh sống trong hay ngoài địa bàn thông qua các phương tiện cung cấp thông tin về cho địa phương đề so sánh, đối chiếu, kịp thời phát hiện sai sót để cập nhật, sửa chữa, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho bản thân.

Tính đến 23h ngày 22/6/2020, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành kiểm tra, phúc tra 152.344/163.360 phiếu, đạt tỷ lệ 93,26%. Số liệu kiểm tra được Công an các xã, thị trấn cập nhật về Công an huyện hàng ngày. Dự kiến trước 30/6/2020, Thạch Hà sẽ hoàn thành việc phúc tra kết quả thu thập dữ liệu dân cư với tính chính xác cao nhất. Góp phần xây dựng thành công dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 983.650
Online: 6