Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ổn định bộ máy sau sáp nhập, vừa qua UBND xã Nam Điền phối hợp với phòng KTHT huyện Thạch Hà đã tổ chức cuộc tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2015 cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại UBND xã.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Nam Điền nghiêm túc tiếp thu kiến thức

Tại đây, chuyên viên của phòng KTHT đã hướng dẫn cho các thành viên tham gia buổi tập huấn các bước cụ thể về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan.

Xây dựng hệ thống văn bản và tổ chức đánh giá nội bộ; Xây dựng, áp dụng các quy trình như quy trình kiểm soát rủi ro, khắc phục - phòng ngừa, đánh giá nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc chuyên môn.

Chuyên viên phòng KTHT huyện Thạch Hà hướng dẫn việc xây dựng HTQLCL ISO 9001 -2015 

Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2015 sẽ giúp cho công việc được thực hiện và kiểm soát theo các quy trình chuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đây cũng là điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của xã Nam Điền sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.045.769
  Online: 9