Chiều 10/9/2020, UBND xã Thạch Sơn phối hợp với phòng KTHT huyện Thạch Hà tổ chức buổi tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2015 cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại UBND xã Thạch Sơn.

Lãnh đạo Phòng KTHT huyện Thạch Hà tham dự buổi tập huấn

Các thành viên tham gia buổi tập huấn đã được cán bộ phòng Kinh tế & Hạ tầng phổ biến, truyền đạt các nội dung về khái niệm, vai trò, vị trí của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong công tác cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan cũng như trách nhiệm của bản thân trong công tác xây dựng Hệ thống tại UBND xã.

Chuyên viên phòng KTHT huyện Thạch Hà phổ biến, hướng dẫn các nội dung tập huấn TCVN ISO 9001 -2015

Từng bước tiếp cận các yêu cầu và thành phần, thuật ngữ cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 rất hữu ích trong công việc hàng ngày như: Quy trình cải tiến liên tục PDCA của tiến sỹ Edward Deming (Plan – Kế hoạch, Do: Hành động, Check – Kiểm tra, Act: Duy trì, cải tiến), quy tắc 5S của người Nhật (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng), nguyên tắc SMART trong xây dựng Mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch (Specific – Cụ thể, Measurable – Có thể đo lường được, Achievable – Tính khả thi, Realistic – Tính thực tế, Time bound – Thời hạn)…

Trưởng phòng KTHT huyện Thạch Hà Nguyễn Phùng Lưu phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Bên cạnh đó, các thành viên còn được hướng dẫn các bước cụ thể về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan (1. Xây dựng Kế hoạch, Thành lập Ban chỉ đạo ISO. 2. Đào tạo nhận thức về ISO. 3. Xây dựng hệ thống văn bản. 4. Áp dụng, duy trì và cải tiến). Xây dựng hệ thống văn bản và tổ chức đánh giá nội bộ là một trong những nội dung quan trọng nhất của buổi tập huấn và được các thành viên hết sức chú ý, quan tâm (Viết mô hình khung và các biểu mẫu, Viết quy trình bắt buộc của hệ thống, Viết các quy trình khác, Soạn thảo các quyết định).

Việc xây dựng, áp dụng các quy trình (quy trình kiểm soát rủi ro, quy trình kiểm soát sự không phù hợp, quy trình khắc phục - phòng ngừa, quy trình đánh giá nội bộ, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn...) sẽ giúp công việc được thực hiện và kiểm soát theo các quy trình chuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Với quyết tâm cao của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã Thạch Sơn, tin rằng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sẽ là điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính năm nay của UBND xã Thạch Sơn.

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.045.635
  Online: 11