Tin tiêu điểm
Ảnh hoạt động
 http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=68499E80-721A-0B90-6E76-984B4239A2C8
http://dx.gov.vn/
/portal/Home/hoi-dap
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với nắng hạn

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với nắng hạn

Tình hình nắng nóng hiện đang ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Bắc Trung bộ. Do vậy, các địa phương đang từng bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mang lại giá trị thu nhập cao hơn trên diện tích đất canh tác. 22/09/2022
http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/
Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.810.932
Online: 44
°