Tin tiêu điểm
Ảnh hoạt động
 http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=68499E80-721A-0B90-6E76-984B4239A2C8
thachha.hatinh.gov.vn
/portal/Home/hoi-dap
Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả để thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả để thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong năm 2021, nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại nhiều địa phương, việc chuyển đổi đã giúp gia tăng giá trị canh tác và nâng cao đời sống cho bà con nông dân. 15/01/2022
http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/
Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.570.658
Online: 27
°