Tin tiêu điểm
Ảnh hoạt động
 http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=68499E80-721A-0B90-6E76-984B4239A2C8
thachha.hatinh.gov.vn
/portal/Home/hoi-dap
http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/
NAM ĐIỀN TẬP HUẤN ỨNG DỤNG HTQLCL ISO 9001 -2015

NAM ĐIỀN TẬP HUẤN ỨNG DỤNG HTQLCL ISO 9001 -2015

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ổn định bộ máy sau sáp nhập, vừa qua UBND xã Nam Điền phối hợp với phòng KTHT huyện Thạch Hà đã tổ chức cuộc tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2015 cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên...
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 398.209
Online: 56
°