Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy xã Tân Lâm Hương đã thành lập mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư các thôn Thắng Hòa, Tân Tiến và Yên Trung.

Tại thôn Thắng Hòa và Tân Tiến, điểm chữa cháy được đặt tại nhà văn hóa và khu dân cư, đối với thôn Yên Trung được đặt tại khu vực chợ Mới.

Ban chỉ đạo PCCC xã đã cho lắp đặt hệ thống PCCC gồm 2 bình chữa cháy, hướng dẫn sử dụng tính năng của bình chứa cháy và thông báo an toàn khi xảy ra cháy nổ; hướng dẫn các thao tác xử lý tình huống cháy nổ, nội quy phòng cháy, nhiệm vụ của các thành viên trong tổ PCCC...

Việc thành lập mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” sẽ góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực chợ và khu dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân./.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.196.830
Online: 57