Sáng ngày 9/3, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

    Các đồng chí Nguyễn Văn Khoa - PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Nguyễn Bá Hà - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

    Tham dự có các đồng chí đại diện các phòng phụ trách công tác tham mưu CCHC, Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn.

    Trong năm 2022, công tác CCHC của huyện Thạch Hà xếp thứ 2 trong khối các huyện, thành phố và thị xã, tăng 5 bậc so với 2021. Có 3/9 lĩnh vực được xếp hạng đầu toàn tỉnh là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

    Năm qua, việc cải cách hành chính đã giúp tối giản hoá giải quyết các phản ánh kiến nghị, hồ sơ thủ tục giải quyết trước hạn. UBND huyện đã thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, công tác quy hoạch theo đúng thẩm quyền, đúng quy trình, thủ tục; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được triển khai đúng quy định, thể hiện công khai, minh bạch.

    Văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý trên hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân.

    Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là vai trò của cơ quan thường trực CCHC.

    Năm 2023 là năm dữ liệu số, góp phần thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025, vì vậy, yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục ngay tồn tại, hạn chế các tiêu chí chưa đạt năm 2022, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào tiêu chí xếp loại, đánh giá hằng năm.

    Căn cứ kế hoạch năm 2023, yêu cầu các đơn vị, tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả, chất lượng 9 lĩnh vực CCHC thuộc phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Giao phòng Nội vụ-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

    Sau cuộc triển khai, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan giao nhiệm vụ cho từng bộ phận thực hiện các nội dung CCHC và bộ tiêu chí tỉnh đã ban hành.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.558
  Online: 36