Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà như sau:

    1. Số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển được kiểm tra: 02 phiếu đăng ký dự tuyển/ 06 chỉ tiêu. Trong đó:

    - Bác sĩ y khoa: 02 Phiếu/ 05 chỉ tiêu;

    - Bác sĩ răng hàm mặt: 0 Phiếu/ 01 chỉ tiêu.

    2. Kết quả kiểm tra về điều kiện tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển: 02/02 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo Thông báo số 236/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện. (có danh sách cụ thể kèm theo)./.

   

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.833
  Online: 50