UBND huyện Thạch Hà ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học huyện Thạch Hà, năm học 2022 - 2023 như sau:

    Điều 1. Quy định đối với thí sinh

    1. Phải có mặt tại phòng phỏng vấn đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự.

    2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn.

    3. Việc gọi tên thí sinh vào phòng phỏng vấn được thực hiện theo thứ tự tăng dần của mã số dự thi (Hội đồng tuyển dụng tổ chức cho thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên mã số dự thi vào thời gian đầu giờ trước các buổi phỏng vấn). Thí sinh khi vào phòng phỏng vấn không đọc, cung cấp các thông tin về họ tên, số báo danh.

    4. Chỉ được mang vào phòng phỏng vấn thước kẻ, bút viết và một số loại thuốc mà thí sinh tham dự phỏng vấn có bệnh án phải mang theo; không được mang vào phòng phỏng vấn điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung phỏng vấn (trừ trường hợp câu hỏi phỏng vấn có quy định khác).

     5. Chỉ sử dụng loại giấy nháp được phát; phải ghi đầy đủ các mục quy định đối với thí sinh trên giấy nháp.

    6. Tuân thủ mọi hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng; giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng phỏng vấn.

    7. Không được trao đổi với người khác trong thời gian phỏng vấn, không được trao đổi giấy nháp, không được có bất kỳ một hành động gian lận nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến 2 câu hỏi phỏng vấn ra ngoài phòng phỏng vấn hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng phỏng vấn.

    8. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai trong phòng phỏng vấn.

    9. Thí sinh tham dự phỏng vấn chỉ được rời phòng phỏng vấn khi đã phỏng vấn xong và ký xác nhận vào danh sách dự phỏng vấn. Trường hợp nhất thiết phải ra khỏi phòng phỏng vấn phải được Trưởng ban kiểm tra sát hạch giải quyết.

    10. Trong thời gian không được ra ngoài phòng phỏng vấn theo quy định, nếu thí sinh có đau, ốm bất thường thì phải báo cho Trưởng Ban kiểm tra sát hạch và Trưởng Ban kiểm tra sát hạch phải báo ngay cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết.

    11. Thí sinh ngừng việc tham dự phỏng vấn ngay khi hết thời gian phỏng vấn theo quy định, phải ký vào danh sách xác nhận tham dự phỏng vấn trước khi rời khỏi phòng phỏng vấn.

    12. Thí sinh tham dự phỏng vấn có quyền tố giác người vi phạm nội quy, quy chế với Trưởng Ban kiểm tra sát hạch, thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên Ban giám sát.

    Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự phỏng vấn

    1. Khiển trách Ban kiểm tra sát hạch lập biên bản, công bố công khai tại phòng phỏng vấn và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

    a) Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

    b) Mang vào phòng phỏng vấn điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung phỏng vấn (trừ trường hợp câu hỏi phỏng vấn có quy định khác).

    2. Cảnh cáo Ban kiểm tra sát hạch lập biên bản, công bố công khai tại phòng phỏng vấn và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

    a) Trao đổi giấy nháp với thí sinh khác;

     b) Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng phỏng vấn (trừ trường hợp câu hỏi phỏng vấn có quy định khác).

    3. Đình chỉ phỏng vấn Trưởng ban kiểm tra sát hạch quyết định đình chỉ phỏng vấn đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy phỏng vấn hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng phỏng vấn. Việc đình chỉ phỏng vấn được công bố công khai tại phòng phỏng vấn.

    4. Hủy kết quả phỏng vấn: Căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch UBND huyện hủy bỏ kết quả phỏng vấn đối với thí sinh vi phạm lỗi phỏng vấn hộ hoặc bị đình chỉ phỏng vấn.

    5. Trừ điểm kết quả phỏng vấn:

    a) Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% tổng số điểm phỏng vấn.

    b) Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm phỏng vấn

    c) Khi lên điểm, căn cứ biên bản xử lý vi phạm, Thư ký Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định việc trừ điểm đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

    6. Thí sinh vi phạm nội quy, quy chế phải bị lập biên bản, Ban kiểm tra sát hạch và thí sinh vi phạm cùng phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn, Ban kiểm tra sát hạch phải báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thì Ban kiểm tra sát hạch mời hai thí sinh bên cạnh cùng ký xác nhận sự việc. Trường hợp có một trong hai thí sinh hoặc cả hai thí sinh được mời ký xác nhận sự việc không ký biên bản thì Ban kiểm tra sát hạch vẫn lập biên bản và báo cáo Trưởng ban Kiểm tra sát hạch xem xét, quyết định.

    7. Thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng phỏng vấn, ngoài việc bị đình chỉ, hủy kết quả phỏng vấn, tùy theo tính chất, mức độ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

    Điều 3. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia quá trình phỏng vấn và cá nhân liên quan khác vi phạm nội quy, quy chế

    1. Người tham gia quá trình phỏng vấn (thành viên Hội đồng, thành viên các bộ phận giúp việc Hội đồng) là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nội quy, quy chế ngoài việc bị đình chỉ làm công tác phục vụ phỏng vấn  còn bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

     2. Cán bộ, công chức, viên chức không tham gia quá trình phỏng vấn nhưng có các hành vi, như: Phỏng vấn hộ; chuyển câu hỏi phỏng vấn ra ngoài; đưa lời giải vào cho thí sinh; đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến quá trình phỏng vấn; gây rối làm mất trật tự tại khu vực phỏng vấn thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

    3. Người tham gia quá trình phỏng vấn và những người có liên quan khác mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức nếu có hành vi vi phạm nội quy, quy chế, tùy theo tính chất, mức độ bị cơ quan, đơn vị hiện đang quản lý xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chấm dứt hợp đồng đang được ký kết.

    4. Người tham gia quá trình phỏng vấn và những người có liên quan khác vi phạm nội quy, quy chế thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý không bố trí đảm nhiệm những công việc có liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng từ 01 năm đến 03 năm kể từ thời điểm cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm nêu trên./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.593
  Online: 62