Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022 - 2023 như sau:

    1. Số lượng chỉ tiêu: 31 người, trong đó:

    - Giáo viên mầm non: 07 người;

    - Giáo viên văn hóa tiểu học: 22 người;

    - Giáo viên thể dục tiểu học: 02 người.

     2. Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 65 người, trong đó:

    - Dự tuyển giáo viên mầm non: 31 người;

    - Dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học: 29 người;

    - Dự tuyển giáo viên thể dục tiểu học: 05 người.

    3. Số thí sinh dự thi: 60 người/65 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, vắng 05 người (dự tuyển giáo viên mầm non có mặt 30/31 người, vắng 01 người; dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học có mặt 25/29 người, vắng 04 người; dự tuyển giáo viên thể dục tiểu học có mặt 05/05 người). 4. Kết quả thí sinh trúng tuyển: Số thí sinh trúng tuyển: 28 thí sinh. Cụ thể như sau:

    - Giáo viên mầm non: 05 thí sinh;

    - Giáo viên văn hóa tiểu học: 21 thí sinh;

    - Giáo viên thể dục tiểu học: 02 thí sinh. (Có danh sách kèm theo)

    Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết./

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.995
  Online: 65